De Dijlespurters V.V. Mechelen
Een club met een voor de jeugd
In de sport moet er plaats zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, cultuur, godsdienst, afkomst etc. Daarvoor zijn wij er in de sportsector nodig om er voor te zorgen dat er zich geen discriminatie of racisme voordoet. Dit is jammer genoeg een veel voorkomend probleem in verschillende aspecten van de samenleving, ook in de sport. Iedereen die verbonden is aan onze club of de club op welke wijze ook vertegenwoordigt zal het nodige R.E.S.P.E.C.T. tonen. Zij zullen ook andere mensen wijzen op R.E.S.P.E.C.T. De club zal gepast optreden tegen het schenden van deze waarde. R.E.S.P.E.C.T. staat ook voor natuurbehoud en zorgen dat we niets achterlaten wanneer we onze sport beoefenen. Ook naar wegcode en naar andere weggebruikers toe.